Skip to main content

Anna Martine Myren

FYSIOTERAPEUT MNFF

UTDANNING/KURS

  • Bachelor i fysioterapi (NTNU)
  • Personlig trener (30 stp.)
  • Medisinsk treningsterapi og kognitiv rehabiliteringsterapi (Holten institute)
  • Nettbasert introduksjonskurs for fysioterapeuter i arbeid med barn og unge (Norges fysioterapiforbund)
  • Kurs i hodepine – etiologi og patofysiologi. Diagnostikk og differensialdiagnostikk (Norsk manuellterapeutforening)

ERFARING

Erfaring med sammensatt smerteproblematikk knyttet til psykologiske og fysiske utfordringer ved Nidaros DPS i spesialisthelsetjenesten, samt med mennesker i alderen 2 måneder til 98 år i kommunalhelsetjenesten. Videre erfaring med generell rehabilitering, og rehabilitering knyttet til ortopedi og nevrologiske sykdommer.

INTERESSER

Friluftsliv, styrketrening og bevegelse.