Skip to main content

Bente Hegge

FYSIOTERAPEUT MNFF

UTDANNING/KURS

  • Bachelor i fysioterapi (Høgskolen i Sør- Trøndelag)
  • Kost og ernæring (30 stp.)
  • Under videreutdanning innen «Geriatri, gerontologi og faglig ledelse».
  • Balansekoden (Kurs Norges fysioterapiforbund)
  • Fall og fallforebygging i spesialisthelsetjenesten (kurs NFF)
  • Arbeidshelse og forebyggende arbeid (kurs NFF)
  • Folkehelse og forebyggende arbeid (kurs NFF)

ERFARING

Mange års erfaring med kommunikasjon gjennom sorgarbeid med personer som opplever at noen i nær relasjon har gått bort. Erfaring fra kommunehelsetjenesten med behandling av muskel-og skjelettlidelser hos personer i alle aldre, individuelt og i gruppe. Erfaring innen ortopedi med rehabilitering etter proteseoperasjoner, brudd- og knusningsskader og operasjoner i rygg.

INTERESSER

Toppturer, løping, ski, familie, sying og grønnsakshage.