Er det farlig å ha vondt i korsryggen

Korsryggsmerter er utbredt i flere vestlige land, og kan føre til en utfordrende arbeidshverdag, redusert livskvalitet og hindre mange i å være i bevegelse. De fleste av oss opplever en episode med dette minst én gang i løpet av livet. Flere holder seg i ro og er bekymret for å bruke ryggen sin ved smerter, uten at dette er nødvendig. Hva er egentlig grunnen til den høye forekomsten i vår del av verden og er det farlig?

 

Korsryggsmerter kan beskrives som smerter, muskeltensjon eller stivhet, med eller uten strålinger ned i foten. Dette kan ha opphav fra for eksempel muskler, leddbånd, nerver eller de myke putene som ligger i ryggraden din. Enkelte plages lite i hverdagen, mens andre påvirkes i større grad.


Bidragsfaktorer kan være en hverdag hvor vi beveger oss mindre, men det kan også være miljømessige eller psykososiale faktorer som kollegaer man kommer lite overens med, stress eller andre faktorer som påvirker deg i negativ retning. En manuell behandler kan foreta en individuell vurdering og komme med råd til deg, samt vurdere om du burde sendes videre til lege.

 

I de aller fleste tilfeller ligger det ikke noen alvorlig grunn bak korsryggsmertene. Det som er viktig for både helsepersonell og deg selv er å redusere sjansen for at det utvikler seg og forblir langvarig. Dette kan gjøres med tiltak som bevegelse og hverdagsaktivitet, samt en positiv innstilling til situasjonen. Fysisk aktivitet er anbefalt såfremt man ikke blir verre av dette, og er også viktig for resten av kroppen din. Forekommer det faktorer i livet ditt som skaper stress eller negativitet, er det viktig at disse reduseres eller fjernes helt. Å skulle gå med korsryggsmerter resten av livet er for de fleste av oss ikke noe som burde være nødvendig.

Referanseliste

  1. Koes BW, van Tulder MW, Thomas S. Diagnosis and treatment of low back pain. BMJ. 17. juni 2006;332(7555):1430–4.
  2. Allegri M, Montella S, Salici F, Valente A, Marchesini M, Compagnone C, mfl. Mechanisms of low back pain: a guide for diagnosis and therapy. F1000Research [Internett]. 11. oktober 2016 [sitert 16. juli 2018];5. Tilgjengelig på: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4926733/