Skip to main content

Fysioterapi

En fysioterapeut jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. Vi har fysioterapeut i Drammen, Oslo, Lyngdal, Mosjøen, Brønnøysund og Sortland.

Fysioterapeut

Fysioterapi fungerer for alle aldre og er spesielt bra for å optimalisere og ha en funksjonell kropp i hverdagen. Det finnes forskjellige områder en fysioterapeut kan behandle.

Allmenn fysioterapi:

Behandler generelle tilstander i muskel- og skjelettapparatet.

Psykomotorisk fysioterapi:

Gjør en helhetlig vurdering og ser sammenhengen mellom hverdagen og kroppslige plager. Pust og holdning kan gjerne stå sentralt i vurderingen.

Nevrologisk fysioterapi:

Disse er spesialisert seg mot nevrologiske tilstander. Det kan være sykdommer som parkinson, ms, men også prolaps.

Lungefysioterapi:

Her rettes behandlingen mot tilstander i lunger og luftveier. Typiske pasienter er de med KOLS, astma eller andre luftveisproblemer.

En fysioterapeut har 4 års utdanning. 3 år på skole og 1 år i turnustjeneste. Flere spesialiserer seg senere innenfor et ønsket felt. De fleste fysioterapeuter jobber i den offentlige sektoren, men flere begynner å jobbe i privat sektor.

Hva behandler en fysioterapeut?

Fysioterapeuter er et autorisert helsepersonell som jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

DETTE KAN EN FYSIOTERAPEUT HJELPE DEG MED:

  • Skulderplager: Impingement, rotator cuff tendinose, myalgier
  • Ryggplager: Isjias, lumbago, akutte smerter, kink, hekseskudd, stenose, spinal stenose, prolaps, smerter i korsryggen
  • Nakkeplager: Kink, prolaps, stivhet
  • Armplager: tennisalbue, golfalbue, senebetennelse, artrose i håndledd og fingre
  • Kneplager: Meniskskader, artrose, leddbåndsskader, korsbåndskade
  • Bekkenplager: Bekkensmerter, bekkenløsning, bekkenlåsning
  • Idrettsskader
  • Hodepine og Migrene
  • Svimmelhet
  • Kjeveplager
fysioterapeut drammen

HVA SKJER HOS FYSIOTERAPEUTEN?

Fysioterapeuten starter alltid med en grundig sykehistorie og undersøkelse ved din første konsultasjon der ditt aktuelle problem og livssituasjon vil bli kartlagt. En fysioterapeut henviser videre til lege eller annet helsepersonell om det er aktuelt. Ut i fra ditt aktuelle problem vil fysioterapeuten legge opp tiltak gjennom aktivitet, ulike teknikker som bløtvevsbehandling, tøyninger og mobilisering. Noen fysioterapeuter tilbyr også nåler og trykkbølgebehandling. Aktive tiltak som øvelser, trening og hjemme aktivitet vil også stå sentralt og viktig i veien mot en bedre helse.