Skip to main content

Skulderplager

Skulderplager

Skulderen består av en rekke ulike strukturer og er lagt for å kunne bevege seg i alle retninger. Dette gjør skulderen til et utsatt område for belastning.

IMPIGMENT – SUBAKROMIALE SMERTER

Avklemning av strukturer i skulderen. Ofte fra sene, slimpose eller forkalkninger. Smertene oppleves som regel ved løft av skulderen. Ved hvile er det som regel bedre. Symptomer er lokal smerte i skulderen ved løft. Smerten kan gå nedover overarm og til albuen. Redusert styrke pga smerter er ikke uvanlig å oppleve. Spenninger i muskulatur i skulder, midtrygg og nakke oppstår ofte som en følge av impingment pga kompensasjon. Manuell behandling av skulder, rygg og nakke, samt øvelser og trening er gode tiltak mot dette. Trykkbølgebehandling har også vist god effekt av skulderplager.

Osteopat-Fysioterapi-Fysioterapeut-Muskelterapi-Muskelmassasje-Idrettsskader

FROZEN SHOULDER – KAPSULITT

En frozen shoulder utvikler seg som regel over uker eller måneder. Skulderen øker gradvis i smerte og bevegelsen mindre. På det værste stadiet klarer man knapt å løfte skulderen, og smerten er tilstede på ved bruk og i hvile. Mange har nattesmerter og søvnen blir ofte som følge redusert. Med tiden vil smerten reduseres først, mens stivheten opprettholdes. Mål ved en behandling er å redusere smerter og øke bevegeligheten.

TENDINOPATI – SENEBETENNELSE

Ved en tendinopati har man betennelse eller degenerativ forandring i sene. Dette kan oppstå i alle senere i skulderens muskler. De mest vanlige er fra m. supraspinatus som løfter armen ut til siden og m. infraspinatus som roterer skulderen utover. Har man tendinopati i en sene kan man oppleve smerter og vansker med å løfte armen over hodet. Smerter i overarm er vanlig. Noen opplever smerter ved hvile. Musklesmerter i skulder og nakke er ikke uvanlig å oppleve i tillegg. Manuell behandling og veiledning i trening anbefales. Trykkbølgebehandling kan være effektivt på tendinopati eller senebetennelse.

SLIMPOSEBETENNELSE

Betennelse av slimpose i skulderen. Kan oppstå akutt, eller bli kronisk. Akutt slimposebetennelse er som regel mer smertefull og kan ofte bli bedre ved avlastning og veiledning. Ved kronisk slimposebetennelse blusser som regel slimposen opp ved aktivitet og bruk av skulderen. Dette skjer ved trange forhold i skulderen, og slimpose blir irritert.

  • Smertefullt

  • Smerter ved løft og bruk av skulder.

  • Værkende smerter

  • Rødhet, hevelse og varmer ikke uvanlig.

RUPTURER

Ruptur kan skje i muskel, sene og leddbånd. Ved en ruptur vil strukturen enten delvis bli avrevet eller helt avrevet. I de fleste tilfeller skjer dette ved fall eller en rask og kraftig belastning. Ruptur kan også oppstå over tid, men her har muskel eller sene fått overbelastning som ender med ruptur. Ofte smertefullt. Blåhet, hevelse, varme, rødhet og kraftig redusert bevegelse er ikke uvanlig.

MUSKELSMERTER

Funksjonelle plager i skulder er vanlig. Spenninger i musklene i skulderen kan føre til redusert bevegelse og smerter. Strålinger i arm og nakke forekommer. Mange kan føle en bedring når de er i aktivitet. Massør eller osteopat anbefales mot dette.