Utstrålinger eller smerter i arm – hva kan årsaken være?

Plager i armen kan skyldes forskjellige faktorer. I noen tilfeller kan det forårsakes av noe i nakken som stråler ut i armen. Nervene som kommer ut fra nakken og videre ut i armen kan bli irriterte og gi strålinger eller smerter helt ut i fingre. Symptomene kan også skyldes muskler i nakke eller skuldre.

 

I andre tilfeller kan det skyldes årsaker i selve armen. Tennisalbue, en tilstand som ikke bare rammer tennisspillere, gir symptomer som skarp, stikkende smerte på utsiden av albuen. Smertene forverres ved aktiviteter som å gripe noe, bøye håndleddet bakover eller tøye det fremover. Golfalbue er en annen tilstand, og denne finner man på innsiden av albuen. Den er heller ikke bare forbundet med golfspillere, og er noe sjeldnere enn tennisalbue. Denne tilstanden innebærer derimot smerter når man bøyer håndleddet fremover, altså motsatt bevegelse av det som provoserer en tennisalbue. Begge tilstandene kan i tillegg gi strålinger nedover armen.

 

Muskelplagene eller strålingene ut i armen kan komme av ulike typer belastninger. Dette kan være mye ensidig bruk av muskulatur over lengre tid. Et eksempel er mye arbeid foran dataskjermen. Symptomene er en beskjed fra kroppen om at andre bevegelser er på ønskelista.

 

Det kan altså være forskjellig opphav til at smerten stråler ned i armen eller fingrene. En manuell behandler kan undersøke hånd, albue, skulder, nakke og muskler for å lokalisere smertekilden slik at du kan få en hverdag uten plager.