ProlapsPROLAPS

PROLAPS KAN BÅDE GI OG IKKE GI SYMPTOMER…

Ryggen består av 33 virvler, og mellom de fleste av disse finner man mellomvirvelskiven. Mellomvirvelskiven består av blant annet en geleaktig masse, og ved en prolaps vil denne geleaktige massen presses ut og komme i kontakt med nerven. Det er viktig å vite at en prolaps både kan gi og ikke gi symptomer. En prolaps som gir symptom kan gi smerter, strålinger, prikkinger eller nummenheter i bein eller arm. Prolaps i nakken gir symptomer i arm, mens prolaps i korsryggen gir symptomer i bein. Isjias brukes ofte som betegnelse når man opplever prolaps med utstrålinger i bein.

Prolaps kan komme akutt eller over en tid med belastninger. Det er vanlig å oppleve lokal smerte, økt smerte ved å bøye seg eller endre posisjoner.

En behandler kan gjøre en grundig vurdering, legge tilrette råd, veiledning og behandling av prolaps.