Smerter i ryggen

HVA ER KORSRYGGSMERTER OG HVORFOR FÅR JEG VONDT I RYGGEN?

Vond rygg er det som “plager flest og koster mest” i helsevesenet. Av muskel- og skjelettplager er dette den hyppigste årsaken til sykefravær og uførhet.

Får man smerter i korsryggen vil dette oppleves i området fra det nederste ribben og ned til korsbenet. Korsryggen består av 5 virvler, og har en rekke tilhørende muskler. De fleste som får smerter i korsryggen opplever dette i det helt nederste området(5 virvel). Grunnen til dette er at kurven i ryggen er laget slik at den største vektbelastningen blir i dette området.

Smerter oppstår som regel enten akutt eller gradvis over tid.

Akutte smerter oppstår som regel etter en hendelse. Det kan skje ved store belastninger på ryggen, en skade eller av de minste bevegelser, som f.eks det å ta noe opp fra gulvet eller snu seg i sengen. Mange kan ha merket noe ubehag i ryggen i forkant av hendelsen.

Smertene som kommer over tid eller har vært tilstede over en lengre periode er ofte relatert til overbelastning. Dette kan oppstå etter lengre tids arbeid med samme type bevegelser/stillinger over tid. Disse smertene kan oppleves mindre smertefulle og kommer som regel snikende over tid. Intensiteten kan variere og noen kan ha hatt en akutt hendelse i forkant.

FARESIGNALER

Smerter i ryggen er sjeldent noe som er alvorlig. Opp til 80% av befolkningen vil oppleve ryggsmerter.

 • Akutte uspesifikke ryggsmerter (80-90%)

 • Kroniske, skade, irritasjon av nerverot(isjias) (5-10%)

 • Andre og potensielle alvorlige årsaker (mindre enn 1%)

Det er sjelden grunn til å tenke at dine ryggsmerter er alvorlig, men i noen tilfeller bør man legge merke til:

 • Hvilesmerter/nattesmerter

 • Konstante smerter/smerter hele tiden som ikke avtar ved ro

 • Smerter som blir værre og værre

 • Morgenstivhet mer enn 1 time

 • Feber eller vekttap

 • Skade

Tips å ta med seg:

 • Ta kontakt med helsepersonell for en vurdering og veiledning for ditt problem

 • Ryggsmerter er helt vanlig å oppleve

 • Bildeundersøkelse er sjeldent nødvendig

 • Løfting og bøying er trygt

 • Aktivitet er anbefalt

 • Dårlig søvn, stress og bekymringer påvirker ryggsmerter