Smerter i nakken

 

NAKKESMERTER OPPTRER OFTE

I løpet av et år opplever opp til 50% smerter i nakken. Smerter i nakken kan ha ulike symptomgivende årsaker, og ofte flere samtidig. Under kan du lese om noen av de mest vanligste.

Prolaps

Smerter ved en prolaps oppstår når en gele aktig væske som ligger i midten av mellomvirvel skiven renner ut og kommer i kontakt med nerven. Symptomene oppleves ofte lokalt i nakken med utstråling i arm og fingre. Noen opplever nummenhet og svakhet i armer/fingre. Intensiteten av smerten kan variere noe. Redusert bevegelse i nakken er vanlig og trigger ofte smerten.

Smerter fra disk(mellomvirvelskive)

Selve mellomvirvelskiven(disken) kan også gi smerter. Den kan ha fått en rift eller skade, eller en påbegynnende prolaps. Man kaller dette for protrusjon. Disse smertene er ofte lokale, men noe utstråling mot skulder kan forekomme.

Degenerative forandringer

Dette er forandringer som oppstår i bein og brusk. Slike forandringer er i hovedsak aldersbetinget, og er noe som oppstår hos alle med tiden. Hvordan det oppleves kan være forskjellig, men det er helt ufarlig. Typiske symptomer er stivhet, redusert bevegelse i ledd, lokale smerter eller ubehag. Bedres ofte ved aktivitet og behandling.

Muskelspenninger

Økt spenningsnivå og stivhet i muskulaturen kan ofte gi smerter og redusert bevegelse. Dette oppstår som regel enten ved et akutt tilfelle, som et kink, eller over en tid. Vanlige symptomer er lokal smerte, ømhet og redusert bevegelse, men også følelse av å være sliten i området. Spenninger i nakken kan også gi strålinger i nakkeområdet, ned til skulder og opp mot hode. Det er ikke uvanlig å oppleve hodepine.

Leddrestriksjoner

Plager som oppstår i ledd oppleves som regel i forbindelse med redusert bevegelse. Lokal smerte, utstråling i skulder og opp mot hode er vanlig. Hodepine og svimmelhet er ikke uvanlig å oppleve. Bevegelse vil ofte være vanskelig å utføre, samt provosere til smerte.

TOS

TOS står for Thoracic outlet syndrom og defineres etter en rekke symptomer man opplever. Typiske symptomer fra TOS er smerte, prikking, nummenhet og tyngdefølelse i arm(er). Nakke, skulder og midtryggsmerter forekommer også. Hodepine er ikke uvanlig. Plagene er som regel ikke kraftige, men det oppleves ofte ubehagelig. Det som skjer er at nerver og blodårer som går fra nakken og ut i armen blir presset på av spenninger i hals- og brystmuskulatur. Press på nervene og blodårene kan også oppstå fra kravebenet, hvor disse går under. Tilstanden er ufarlig, men den kan gi store plager for de som opplever dette.

Ta kontakt med helsepersonell for en vurdering av dine plager. Både fysioterapeut, osteopat og muskelterapeut kan hjelpe mot disse plagene.